บันทึกจากคนไทยกลุ่มแรกที่ได้เข้าพักโรงแรมเดียวกับรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งประพาส 'นอร์เวย์' | PEOPLE'S JOURNALCULTURED CREATURES
CULTURED CREATURES

บันทึกจากคนไทยกลุ่มแรกที่ได้เข้าพักโรงแรมเดียวกับรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาส ‘นอร์เวย์’ | PEOPLE’S JOURNAL

By 23/10/2016 People's Journal