Now Reading:

“ภายในวันเดียว เราสามารถไปสัมผัสสถานที่แตกต่างกันถึง 3 แห่ง ทั้งภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ หุบเขาที่แห้งและร้อนระอุ และบริเวณชายฝั่งทะเลสาบด้วย”

Lev Koshko เจ้าของวิดีโอตัวนี้ อธิบายความหลากหลายของภูมิประเทศ ในการเดินทางสู่ทะเลสาบอิสสิกกูล (Issyk-Kul) ทะเลสาบน้ำเค็มในหุบเขา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศคีร์กีซสถาน รองลงมาจากทะเลแคสเปียน ร่วมกับทีม Photo Safari กลุ่มช่างภาพนักเดินทางชาวคาซัค ซึ่งมีอุดมการณ์ร่วมกันในการออก “ล่าภาพ” สำรวจหามุมถ่ายรูปความอลังการของธรรมชาติไปทั่วพื้นที่ประเทศคาซัคสถานและคีร์กีซสถาน

ที่ความสูง 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทะเลสาบที่ชื่อมีความหมายว่า “ทะเลสาบร้อน” แห่งนี้ไม่เคยเป็นน้ำแข็ง แม้จะตั้งอยู่ในดินแดนทางตอนเหนือของเทือกเขาเทียนซานซึ่งมีอุณหภูมิช่วงฤดูหนาวต่ำว่าจุดเยือกแข็งก็ตาม และด้วยความอุ่นของทะเลสาบนี้เองที่ทำให้บรรยากาศแถบนี้มีความเฉพาะตัว นักท่องเที่ยวสามารถลงว่ายน้ำ พายเรือคายัค ท่ามกลางฉากหลังของเทือกเขาหิมะตระการตา หรือจะทำกิจกรรมกลางแจ้ง ปั่นจักรยาน ปีนเขาก็ได้เช่นกัน

Share This Articles
Input your search keywords and press Enter.